Pages

Categories

Search

  • Go to Adminpanel > Appearance > Menus to create your menu. WP 3.0++ is required
 

Home

Shoqata e Interpretëve, Përkthyesve & Studiuesve në Shkencat e Përkthimit

The MTIJ Volume 1, Number 1, June 2014 is now live. MTIJ, The Graduate Journal of Translation and Interpretation Geographic coverage: International Date: 06/2014 Publication director: Erida Prifti Publisher: AITA-IPSP, The Association of Interpreters, Translators and Researchers in Translation Stud [...]

Workshops / Webinars

Seminare, Prezantime, Trainime të Krijuara nga Anëtarë të AITA-IPSP

AITA-IPSP WEBINARS

Message from server: Gone. Check in YouTube if the id PL7pfgkokJgSKJXBGrv1hQSUxadN89Nl7r belongs to a playlist. To locate the id of your playlist check the FAQ of the plugin.

Video prezantime nga studentët e Masterit Shkencor në Përkthim e Interpretim, Universiteti i Vlorës

Research Proposals

Message from server: Gone. Check in YouTube if the id PL7pfgkokJgSKDgc5k_v9O4VL89dDZq8l2 belongs to a playlist. To locate the id of your playlist check the FAQ of the plugin.

Video presentations

Message from server: Gone. Check in YouTube if the id PL7pfgkokJgSJBEBeOmIkZrnnmvjX5AJKO belongs to a playlist. To locate the id of your playlist check the FAQ of the plugin.